Styrelse

Vad gör styrelsen?

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar bland annat för föreningens verksamhet, planerar för framtida underhåll och träffar avtal om skötsel och förvaltning av fastigheten. Avtalen kan gälla till exempel ekonomi och administration, fastigehtsskötsel, venitaltion och underhållsplanering.

Styrelsen är en lekmannastyrelse, vald på årsstämman, samt två representanter från Riskbyggen. Du kan kontakta någon i styreslsen om det är något du funderar över gällande sådant som rör fastigheten eller området.

Styrelsearbetet innebär delaktighet och möjlighet att påverka. Du får vara med och bestämma i ett lagarbete där alla deltar i diskussioner, förslag och beslut. Styrelsen har tillgång till professionellt stöd, i första hand från Riksbyggen, vilket ger trygghet i styrelsearbetet och ett underlag för att fatta bra beslut.

Styrelsen erbjuds också fortlöpande utbildning och kompenstuveckling genom intresseföreningen. Styrelsen har tystnadsplikt om exempelvis medlemmar som inte sköter sina åtaganden gentemot föreningen såsom betalning av avgiften, eller information om föreningens upphandling av varor och tjänster och den process som föregår valet av leverantör/utförare.

Styrelsen 2023

 • Peter Engström
  Ledamot, Ordförande
  Pukslagarvägen 49
 • Maria Stjerngren
  Ledamot, Ekonomiansvarig
  Pukslagarvägen 46
 • Fredrik Karlsson
  Ledamot, Lokalansvarig
  Pukslagarvägen 60
 • Christer Larsson
  Ledamot, Brandskydds-ansvarig
  Pukslagarvägen 73
 • Cecilia Sterley
  Ledamot, Intresseföreningen-kontakperson
  Pukslagarvägen 31
 • Anders Lif
  Vice ordförande
  Pukslagarvägen 35
 • Steve Karlsson
  Suppleant
  Pukslagarvägen 92
 • Kadir Guzel
  Suppleant, Nyckelansvarig
  Pukslagarvägen 50
 • Pontus Grönberg
  Suppleant, Hemsidesansvarig, GDPR ansvarig
  Pukslagarvägen 94
 • Vakant
  Valberedare
 • Vakant
  Valberedare

Kontakta styrelsen

För att enkelt komma i kontakt med styrelsen vänligen maila till styrelsen@gavlehus18.se