Styrelsen

Styrelse och funtionärer för 2019

 

Peter Engström

Ordförande

Pukslagarvägen 49

 

Karl Axel Emanuelsson

Vice ordförande

Pukslagarvägen 64

 

Lena Morén

Ledamot och sekreterare

Pukslagarvägen 68

 

Fredrik Karlsson

Ledamot och lokalansvarig

Pukslagarvägen 60

 

Christer Larsson

Ledamot

Pukslagarvägen 73

 

Josefin Mörtsell

Ledamot

Pukslagarvägen 27

 

Bo Tillmann

Suppleant

Pukslagarvägen 36

 

Steve Karlsson

Suppleant

Pukslagarvägen 92

 

Riksbyggens Ledamöter

Lena Jansgård

Roland Holmsten

 

https://www.riksbyggen.se

 

Felanmälan


Om du har något problem i din lägenhet, som inte är akut, kan du ringa vår servicetelefon: 070-2661469 
OBS! Servicetelefonen är tillfälligt ur funktion! 


Vid akuta fel, såsom vattenläckor mm, kontakta

Riksbyggens journummer: 0771-680 680


Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar bland annat för föreningens verksamhet, planerar för framtida underhåll och träffar avtal om skötsel och förvaltning av fastigheten. Avtalen kan gälla till exempel ekonomi och administration, fastigehtsskötsel, venitaltion och underhållsplanering.


Styerlsen är en lekmannastyrelse, vald på årsstämman, samt två representanter från Riskbyggen. Du kan kontakta någon i styreslsen om det är något du funderar över gällande sådant som rör fastigheten eller området.


Styrelsearbetet innebär delaktighet och möjlighet att påverka. Du får vara med och bestämma i ett lagarbete där alla deltar i diskussioner, förslag och beslut. Styrelsen har tillgång till professionellt stöd, i första hand från Riksbyggen, vilket ger trygghet i styrelsearbetet och ett underlag för att fatta bra beslut.


Styrelsen erbjuds också fortlöpande utbildning och kompenstuveckling genom intresseföreningen. Styrelsen har tystnadsplikt om exempelvis medlemmar som inte sköter sina åtaganden gentemot föreningen såsom betalning av avgiften, eller information om föreningens upphandling av varor och tjänster och den process som föregår valet av leverantör/utförare.